Jak mogę odblokować swoją stronę?

W poprzednim artykule zostały opisane podstawy, wedle których blokujemy strony (link: „Dlaczego blokujemy strony użytkowników?”). W tym artykule zostaną natomiast opisane procedury odblokowania strony, wymienione powody blokad oraz możliwe scenariusze.

Aby odblokować swoją stronę, użytkownik musi wysłać nam (drogą mailową na adres {supportMail} lub ticketem w zakładce „Wsparcie” w panelu CBA) prośbę o odblokowanie strony. Jeśli wie on, co jest powodem blokady, zawsze mile widziane jest gdy napisze sprostowanie – przyspieszy to proces odblokowania. Prosimy o niewykłócanie się z pracownikami obsługi technicznej i zachowanie odpowiedniego poziomu kultury - takie rzeczy zawsze działają na niekorzyść użytkownika. Większość spraw da się rozwiązać polubownie.

Obsługa CBA.pl zawsze informuje klienta o powodzie blokady, możliwych drogach odblokowania oraz ewentualnych jego warunkach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zdjęcia blokady strony w szczególnych przypadkach lub udzielenia terminu wykonania żądań. Niezastosowanie się do warunków odblokowania w wydzielonym czasie poskutkuje ponowną blokadą strony i koniecznością ponownego kontaktu.

Zanim wyślesz prośbę o usunięcie blokady, zapoznaj się z poniższymi informacjami – są one bardzo przydatne i pozwalają uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Powody blokady stron, kont hostingowych oraz kont email

Każda blokada strony jest uzasadniona. W sytuacji, w której możemy dać użytkownikowi czas na reakcję, zawsze jest on dawany. Czasem jednak nie otrzymujemy odpowiedzi lub musimy reagować natychmiastowo. Jeśli Twoja strona została zablokowana, z pewnością był ku temu konkretny powód. Poniżej prezentujemy listę powodów blokad, począwszy od najpopularniejszych. Każdy element listy jest jednocześnie linkiem do szerszego opisu.

Pełna lista powodów blokady strony, konta hostingowego lub konta email:

Czy blokada strony jest permanentna (trwała)?

Najczęściej tak nie jest – zawsze w miarę możliwości (i chęci poprawy użytkownika) dajemy szansę i zdejmujemy blokadę strony. Następuje to jednak pod jasno postawionymi warunkami, zależnymi od danej sytuacji. Jeśli Twoja strona została zablokowana, nie jest to powodem do paniki – istnieje ścieżka odwoławcza i prośby najczęściej są rozpatrywane pozytywnie.

Jakie powody skutkują trwałą blokadą strony?

W każdej sytuacji bywają wyjątki. Są jednak pewne powody, które najczęściej kończą się trwałą, nieodwołalną blokadą strony. Użytkownik nie ma wówczas możliwości uzyskania dostępu do konta ani uzyskania zwrotu pieniędzy – trwałe blokady wynikają wyłącznie ze złamania prawa lub wielokrotnego naruszenia naszego regulaminu.

Najczęściej stronami bez możliwości odblokowania są strony phishingowe, ponieważ wyłudzanie lub wykradanie danych osobowych jest przestępstwem według prawa polskiego. Takie strony traktujemy z pełną surowością. Wyjątek od tej reguły zachodzi jedynie wtedy, kiedy strona użytkownika została zhakowana i jak najszybciej zobowiąże się on oczyścić stronę z wirusów – takie przypadki rozpatrujemy indywidualnie.

Kolejnym powodem trwałej blokady jest żądanie policji, sądu lub innego organu upoważnionego. W takiej sytuacji nie ma mowy o odblokowaniu strony, ponieważ staje się ona materiałem dowodowym. Taka blokada jest bezwzględna i niemal w każdym przypadku wiąże się z przestępstwem – użytkownik nie ma możliwości żądania odblokowania strony ani żądania usunięcia treści, gdyż mają zastosowanie przepisy o zabezpieczeniu i uniemożliwieniu dostępu do treści łamiących prawo.

Rzadszym, lecz również występującym powodem są zawirusowane strony. W przypadku zwykłych włamań lub infekcji, oczywiście jest możliwość odblokowania strony celem jej odwirusowania. W tym konkretnym przypadku mowa jednak o dystrybucji malware. Jeśli użytkownik samodzielnie wgrał plik z wirusem i np. rozsyłał go drogą mailową, lub strona narobiła dużo szkód dystrybuując skrajnie niebezpieczne złośliwe oprogramowanie, mamy prawo do trwałej blokady strony celem zachowania bezpieczeństwa w Sieci oraz ochrony poziomu reputacji naszych serwerów.

Ostatnim powodem trwałej blokady jest niestosowanie się do naszych ostrzeżeń i zaleceń. Często dajemy użytkownikowi szansę na poprawę, jednak jeśli na stronie, po krótkim czasie, ponownie pojawią się niedozwolone treści, taka strona jest blokowana trwale z tytułu naruszenia naszego regulaminu. Tak samo sytuacja ma się z usuwaniem reklam ze strony. Nie ma możliwości odwołania się od takiej blokady.

Reklamacja, żądanie zwrotu pieniędzy a blokada strony

Każda blokada strony ma swoje uzasadnienie – użytkownik ma jednak prawo żądać jego przedstawienia. Uzasadniona blokada strony to taka, która ma swoje korzenie w prawie lub regulaminie CBA.pl, np. pismo zgłaszające naruszenie praw autorskich, pismo od policji/sądu (w takim przypadku nie mamy możliwości jego udostępnienia i o sprawie może rozstrzygać sąd), wielokrotne naruszenie regulaminu (korespondencja i naruszenia są z naszej strony dokumentowane) lub inne przestępstwo, np. strona phishingowa. Przy uzasadnionej blokadzie strony użytkownik nie ma prawa ubiegać się o zwrot pieniędzy z tytułu zakupionej domeny lub konta hostingowego. Wynika to z naruszenia przez użytkownika prawa polskiego, międzynarodowego lub wewnętrznego regulaminu CBA.pl, których to użytkownik zobowiązał się przestrzegać zakładając konto i dokonując zakupu. Zerwanie umowy następuje wówczas tylko i wyłącznie z winy użytkownika.