Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakres świadczonych usług i ograniczenia techniczne
 3. Obowiązek przestrzegania prawa przez Użytkownika
 4. Rejestracja i utrzymanie Domen
 5. Uprawnienia i obowiązki CBA.pl
 6. Dodatkowe Opcje Płatne oferowane przez CBA.pl
 7. Płatności
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Polityka prywatności
 10. Definicje
 11. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin formułuje zasady zakładania i użytkowania kont w ramach Usług hostingowych, rejestracji i utrzymania domen oraz określa rodzaj i zakres dodatkowych, opcji płatnych oferowanych przez CBA.pl
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług CBA.pl jest akceptacja wymogów Regulaminu. Użytkownik, który założył konto automatycznie potwierdza zapoznanie się z ustaleniami Regulaminu oraz jego przestrzeganiem od momentu ukończenia rejestracji.
 3. Akceptacja Regulaminu CBA.pl wiąże się również z akceptacją regulaminu NASK: Regulamin nazw domeny .PL oraz regulaminu rejestratora domen zagranicznych Internet.BS.
 4. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez CBA.pl należy niezwłocznie usunąć domenę z panelu administracyjnego. W sytuacji wykrycia przez automat lub administrację serwisu przekierowującego na inny hosting strona zostanie usunięta.
 5. CBA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach publikowane są na forum oraz na stronie powitalnej w panelu użytkownika.

II. Zakres świadczonych usług i ograniczenia techniczne

 1. Właścicielem każdego konta hostingowego oraz nazw w subdomenach CBA.pl i j.pl jest tylko i wyłącznie CBA.pl. Zabrania się ich sprzedaży, wynajmu lub użyczenia. W przypadku otrzymania przez CBA.pl informacji o naruszeniu zakazu, konto takiego Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane.
 2. Domena j.pl jest bezpłatna do rejestracji dla kont płatnych oraz płatna dla kont FREE. Odnowienie domeny .j.pl jest płatne dla wszystkich kont.
 3. CBA.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych Opcji Płatnych, ułatwiających korzystanie z usług CBA.pl.
 4. Usługa hostingowa nie może być wykorzystywana do:
  1. budowania serwisu internetowego w oparciu o zasoby należące do innych serwisów (zakaz hotlinkowania); CBA.pl umożliwia odstąpienie od powyższej zasady dla Użytkowników posiadających konta płatne.
  2. utrzymywania stron obciążających serwer (gier online, botnetów itp.).
  3. działań SEO, farm linków i tym podobnych; wymiana linków jest dozwolona z użyciem odpowiednich systemów tylko jako dodatkowa część strony, lecz nie jej główne przeznaczenie. Witryny odwiedzane głównie przez boty będą kasowane.
  4. automatycznego przekierowania stron na inne adresy.
  5. stosowania konta wyłącznie jako serwer FTP; na koncie musi być strona, której oglądalność nie jest rażąco niższa od np. ilości osób ściągających pliki z tego konta.
  6. ogólnego, nadmiernego obciążania serwera, np. skryptami generującymi duży ruch bez pokrycia w wyświetleniach strony.
  7. miningu bitcoinów.
  8. wysyłki masowego mailingu.
 5. CBA.pl umieszcza specjalny baner na darmowych kontach hostingowych, a jego blokowanie jest surowo zabronione. CBA.pl wprowadza system zakupu płatnych planów hostingowych.
 6. Na stronach Użytkowników planu FREE, CBA.pl umieszcza specjalny baner z informacją o możliwości zakupu konta hostingowego dla strony. Aby tego dokonać, odwiedzający nie musi mieć założonego konta na CBA.pl. Użytkownik może wyłączyć ten baner w dialogu edycji domeny w panelu użytkownika.
 7. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi umieszczanie własnych reklam na stronach.
 8. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zewnętrznych domen na swoim koncie hostingowym. Użytkownik ma jeden (1) miesiąc czasu na skierowanie serwerów dns na serwery CBA.pl, w przeciwnym razie domena zostaje zablokowana.
 9. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi zakup domen.
 10. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi zakup serwerów VPS i serwerów dedykowanych.

III. Obowiązek przestrzegania prawa przez Użytkownika

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie na stronach treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Zamieszczane treści nie mogą zawierać przekazu o charakterze pornograficznym, nawołującego do przemocy, wzywającego do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, zawierającego słowa obraźliwe i wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania, a także pozostałych treści, których zamieszczanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.
 3. Zamieszczone treści nie mogą zawierać phishingu, malware i jakichkolwiek innych treści które są mylące, szkodliwe dla Użytkownika lub służące do wykradania danych.
 4. Zakazane jest umieszczanie stron streamujących programy telewizyjne i odnośników do takich stron.
 5. Pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa lokalnego, międzynarodowego oraz punktów niniejszego regulaminu, ponosi tylko Użytkownik. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i materiały zamieszczane przez Użytkowników.
 6. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zamieszczanie przez Użytkowników utworów objętych prawno-autorską ochroną w sposób nieuprawniony.
 7. CBA.pl zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez CBA.pl za sprzeczne z zasadami określonymi w danym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

IV. Rejestracja i utrzymanie Domen

 1. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi rejestrację międzynarodowych, regionalnych, funkcjonalnych oraz wybranych lokalnych domen.
 2. Podczas rejestracji domen, Użytkownik jest zobligowany do podania prawidłowych danych osobowych. W przypadku rejestracji niektórych domen (np. .UK), Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe dane. Najczęściej jest to dowód tożsamości, skan ostatniego rachunku za media oraz data urodzenia. Procedura różni się w zależności od domeny. Jeżeli w ciągu 30 dni Użytkownik nie dostarczy potrzebnych dokumentów, domena zostanie zablokowana. Domeny mogą rejestrować wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już konto na CBA.pl, do rejestracji domeny zostaną użyte dane osobowe z profilu Użytkownika.
 4. Aktywacja domeny następuje w ciągu kilku minut od zaksięgowania wpłaty i od tego momentu Użytkownik staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać.
 5. Przez 30 dni od wygaśnięcia domena wciąż może zostać przedłużona przez właściciela. Wówczas do ceny przedłużenia zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN.
 6. Opłata za zarejestrowanie i przedłużenie domeny jako dobra spersonalizowanego nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika domena nie będzie mogła być zarejestrowana, pobrana opłata zostanie zwrócona w całości. Aby uzyskać zwrot kosztów, należy wysłać email na adres obsluga{at}CBA.pl.
 8. W przypadku konieczności wydania kodów AuthInfo należy wysłać wypełniony formularz na adres obsluga{at}CBA.pl przynajmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem ważności domeny. Formularz należy uzupełnić i podpisać, odsyłając skan na email obsluga{at}CBA.pl. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 14 (czternaście) dni roboczych.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik chce zrobić cesję domeny, należy wysłać wypełniony formularz na adres obsluga{at}CBA.pl wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 14 (czternaście) dni roboczych.
 10. Prawa i obowiązki Użytkowników rejestrujących domeny zagraniczne znajdują się pod adresem: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en, natomiast materiały edukacyjne można znaleźć na stronie: https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en.

V. Uprawnienia i obowiązki CBA.pl

 1. CBA.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia konta bez podania przyczyny;
  2. usunięcia lub zablokowania konta w przypadku braku aktywności Użytkownika, w tym wypadku okres minimalny wynosi trzy miesiące;
  3. usunięcia lub zablokowania konta w przypadku naruszenia punktów z działu III o obowiązku przestrzegania prawa przez Użytkownika;
  4. zaprzestania świadczenia usług ze względu na prace modernizacyjne serwera;
  5. zawieszenia świadczenia usług, gdy konto zagraża stabilności infrastruktury;
  6. wysyłania materiałów promocyjnych dotyczących serwisu CBA.pl, za uprzednią zgodą Użytkownika.
 2. Dla Użytkowników kont płatnych nie mają zastosowania podpunkty A i B.
 3. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu.
 4. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zawartych na stronach Użytkowników.CBA.pl zaleca tworzenie aktualnych kopii materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na jego stronie.
 5. Z chwilą założenia konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CBA.pl w celach administracyjnych oraz na cele świadczenia usług.
 6. Użytkownik może usunąć swoje dane osobowe z serwisu CBA.pl, co jest równoznaczne z usunięciem Profilu Użytkownika
 7. Użytkownik może usunąć swój Profil Użytkownika w serwisie CBA.pl, otwierając ticket w profilu, który ma zostać usunięty lub wysyłając wiadomość na adres obsluga@CBA.pl z emaila przypisanego do profilu ze stosownym żądaniem. Prośba wysłana z innego adresu niż ten przypisany do profilu nie będzie uwzględniona.

VI. Dodatkowe Opcje Płatne oferowane przez CBA.pl

 1. CBA.pl w celu ulepszenia świadczonych usług, a także umożliwienia Użytkownikom mniej uciążliwego korzystanie z nich, wprowadza możliwość zakupu dodatkowych usług, z zastrzeżeniem o możliwości zlikwidowania danej opcji jak i utworzenia w przyszłości innych.
 2. System płatnych usług hostingowych polega na wykupieniu abonamentu na dany okres, przez który podniesione będą parametry konta.
 3. CBA.pl oferuje również system mikropłatności. Polega on na tym, że Użytkownik może dodatkowo dokupić (pojedynczo lub w pakiecie) subdomeny, aliasy, konta email, konta FTP, bazy danych, transfer, przestrzeń dyskową, jak również znieść limit na rozmiar pliku.
 4. CBA.pl daje możliwość wykupienia serwerów VPS i serwerów dedykowanych. Po zakupie usługi czas na aktywację serwera wynosi do 48 godzin.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za przedłużenie ważności serwera VPS lub serwera dedykowanego, jest on kasowany po tygodniu od daty jego wygaśnięcia.
 6. CBA.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania serwera VPS i serwera dedykowanego w przypadku naruszenia punktów z działu III o obowiązku przestrzegania prawa przez Użytkownika oraz zawieszenia świadczenia usług, gdy serwer zagraża stabilności infrastruktury.
 7. CBA.pl oferuje Użytkownikowi otrzymanie certyfikatu SSL dla swojej domeny.
 8. Certyfikat jest darmowy i przypisany do wybranej przez Użytkownika domeny.
 9. Użytkownik aktywując certyfikat uiszcza opłatę tylko i wyłącznie za jego obsługę i utrzymanie, w tym zwiększone zużycie zasobów serwera przy jego użytkowaniu.
 10. Opłaty za certyfikat SSL nie dotyczą kont VIP.
 11. Certyfikat można aktywować na okres 1 rok. W trakcie trwania tego okresu certyfikat jest automatycznie przedłużany co 3 miesiące.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące systemu płatności, mikropłatności, certyfikatów SSL, serwerów VPS i serwerów dedykowanych należy kierować na adres: obsluga{at}cba.pl.
 13. Każdy Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności: Przelewy24, Paypal i MINTME.
 14. Po przekroczeniu przyznanego transferu (jeśli dotyczy) lub czasu trwania planu hostingowego, konto hostingowe jest automatycznie zawieszane.
 15. Ceny płatnych kont hostingowych, mikropłatności, serwerów VPS i serwerów dedykowanych zostały podane na stronie internetowej CBA.pl.
 16. Konto w planie hostingowym FREE jest ważne przez jeden (1) tydzień od daty jego założenia. Po tym czasie należy wykupić płatny plan hostingowy, w przeciwnym razie konto hostingowe zostanie zawieszone.
 17. CBA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika z wcześniejszym zamieszczeniem stosownej informacji.
 18. W przypadku zablokowania konta Użytkownika naruszającego prawo lub przepisy działu III CBA.pl nie zwraca pozostałej kwoty opłaconego abonamentu.
 19. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, CBA.pl rozpoczyna świadczenie płatnej usługi niezwłocznie po poprawnym zaksięgowaniu płatności i zastrzega sobie, że w przypadku serwerów VPS i serwerów dedykowanych Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi. Domeny internetowe, jako dobro spersonalizowane, również nie podlegają zwrotowi. Czas na odstąpienie od umowy w przypadku kont hostingowych wynosi 14 dni.
 20. Maksymalny rozmiar przestrzeni email dla planu VIP wynosi 50 GB. Aby rozszerzyć miejsce ponad ten limit, Użytkownik będzie musiał uiścić opłatę za każdy dodatkowy 1 GB.
 21. Maksymalny rozmiar przestrzeni dyskowej dla planu VIP wynosi 100 GB. Aby rozszerzyć miejsce ponad ten limit, Użytkownik będzie musiał uiścić dodatkową płatność za każde dodatkowe 10 GB.
 22. Maksymalny transfer dla konta VIP wynosi 1200 GB na miesiąc. Aby rozszerzyć transfer ponad ten limit, Użytkownik będzie musiał uiścić dodatkową opłatę za każde 1000 GB.

VII. Płatności

 1. Płatności za domeny i opcje płatne, oferowane przez CBA.pl, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez CBA.pl lub operatora płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Dane Użytkownika w ramach procesu płatności są automatycznie przekazywane do operatora płatności: PayPro S.A., lub PayPal Inc. (za uprzednią zgodą Użytkownika).
 3. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu operatora płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową operatora płatności PayPro S.A.,
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności PayPro S.A.,
  3. w przypadku wyboru innego sposobu płatności (Paypal), na stronę internetową odpowiadającego im pośrednika
 4. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi.
 5. Wpłaty na rzecz CBA.pl dokonywane są za pośrednictwem operatorów płatności ujętych w punkcie 2.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty, wykupiona usługa staje się aktywna.
 7. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj. banków, poczty, operatora płatności itp.
 8. Operatorami płatności na rzecz CBA.pl są:
  1. Przelewy24.pl — operator obsługujący przelewy internetowe,
   PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
   Regulamin usługi: https://www.przelewy24.pl/regulamin,
  2. PayPal.com — operator obsługujący płatności internetowe oraz kartą
   PayPal Inc., San Jose, California, 2211 North First Street
   Regulamin usługi: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem usług płatnych oraz dodatkowych opcji płatnych, oferowanych przez CBA.pl na adres obsluga{at}CBA.pl.
 2. CBA.pl rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających dokładnej analizy, okres ten może ulec wydłużeniu.
 3. Odpowiedź na przesłaną reklamację kierowana jest na adres email podany przez Użytkownika przy rejestracji.

IX. Polityka prywatności

Zakładając konto w serwisie i korzystając z usług CBA.pl, Użytkownik akceptuje postanowienia polityki prywatności, która jest dostępna tutaj: Polityka Prywatności

X. Definicje

Regulamin - poniższy regulamin jest dokumentem w świetle obowiązującego prawa.

CBA.pl - Firma ABC Hosting Ltd. z siedzibą w Belize, 7B Neal Pen Road, Belize City. Numer rejestrowy: 148 538 , DUNS: 81-542-7447

Adres korespondencyjny - ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa.

Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi hostingowej, świadczonej przez CBA.pl na warunkach podanych w poniższym regulaminie.

Usługa hostingowa - usługa świadczona przez CBA.pl, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.

Domena - unikalny ciąg znaków, zawierający nazwę oraz dwu- lub trzyliterową końcówkę mówiącą o jej przeznaczeniu. Mogą to być zarówno domeny najwyższego poziomu (np. .com) jak i domeny drugiego poziomu, składające się z dwóch członów (np. .co.uk, .net.pl).

Opcja Płatna - dodatkowe opcje wprowadzane przez CBA.pl, wykonywane za dopłatą na wyraźne zlecenie Użytkownika, opisane w dziale VI, niniejszego Regulaminu.

NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator domen polskich, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.

Internet.BS - Internet Domain Service BS Corp., zewnętrzny rejestrator domen międzynarodowych, z siedzibą w Nassau, The Bahamas, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street., P.O. Box SS-19084, Numer Rejestrowy Firmy: 171543 B, strona internetowa: www.internet.bs

Przelewy24 - jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za domeny i opcje płatne, wprowadzane przez CBA.pl, polegający na dokonaniu płatności za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347935, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronach internetowych PayPro S.A. pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.

Paypal - jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za domeny i opcje płatne, wprowadzane przez CBA.pl, polegający na dokonaniu płatności za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez Paypal Inc. z siedzibą w San Jose, California, 2211 North First Street, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.paypal.com.

XI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2021

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ostatnia aktualizacja: 30.12.2021