Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zakres świadczonych usług i ograniczenia techniczne
 3. Obowiązek przestrzegania prawa przez Użytkownika
 4. Rejestracja i utrzymanie domen
 5. Uprawnienia i obowiązki CBA.pl
 6. Dodatkowe opcje płatne oferowane przez CBA.pl
 7. Płatności
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Polityka prywatności
 10. Definicje
 11. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin formułuje zasady zakładania i użytkowania kont w ramach Usług hostingowych, rejestracji i utrzymania Domen .pl oraz określa rodzaj i zakres dodatkowych, płatnych opcji oferowanych przez CBA.pl.
 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług CBA.pl jest akceptacja wymogów Regulaminu. Użytkownik, który założył konto automatycznie potwierdza zapoznanie się z ustaleniami Regulaminu oraz jego przestrzeganiem od momentu ukończenia rejestracji.
 3. Akceptacja Regulaminu CBA.pl wiąże się również z akceptacją regulaminów NASK: Regulamin nazw domeny .PL (z dnia 10 grudnia 2013 roku) oraz Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny.
 4. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez CBA.pl należy niezwłocznie usunąć domenę z panelu administracyjnego. W sytuacji wykrycia przez automat lub administratora serwisu przekierowującego na inny hosting strona zostanie usunięta.
 5. CBA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

II. Zakres świadczonych usług i ograniczenia techniczne

 1. Właścicielem każdego konta hostingowego oraz nazw w subdomenach cba.pl, y0.pl, c0.pl, j.pl jest tylko i wyłącznie CBA.pl. Zabrania się ich sprzedaży, wynajmu lub użyczenia. W przypadku otrzymania przez CBA.pl informacji o naruszeniu zakazu, konto takiego Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane.
 2. Domena j.pl jest bezpłatna do rejestracji dla kont płatnych oraz płatna dla kont FREE. Odnowienie domeny .j.pl jest płatne dla wszystkich kont.
 3. CBA.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych Opcji Płatnych, ułatwiających korzystanie z usług CBA.pl.
 4. Usługa hostingowa nie może być wykorzystywana do:
  1. budowania serwisu internetowego w oparciu o zasoby należące do innych serwisów (zakaz hotlinkowania); CBA.pl umożliwia odstąpienie od powyższej zasady, użytkownikom posiadającym abonament na zdjęcie reklam ze strony.
  2. aplikowania na strony gier obciążających serwer (np. typu OGAME).
  3. działań mających na celu pozycjonowanie innych stron, budowanie farm linków i im podobnych; wymiana linkami przez odpowiednie systemy jest dozwolona w formie dodatkowej funkcji strony, a nie jako główna; wszystkiego rodzaju powielone katalogi, precelki itp. na które wchodzą jedynie boty, będą usuwane.
  4. automatycznego przekierowania stron na inne adresy.
  5. stosowania konta wyłącznie jako serwer FTP; na koncie musi być strona, której oglądalność nie jest rażąco niższa od np. ilości osób ściągających pliki z tego konta.
  6. ogólnego obciążania serwera przy jednoczesnym braku wyświetlania reklamy np. jeśli ilość wykonań skryptów php jest wielokrotnie wyższa od ilości ściągnięć i wyświetleń reklamy.
  7. miningu bitcoinów.
 5. CBA.pl umieszcza specjalny baner na darmowych kontach hostingowych, a jego blokowanie jest surowo zabronione. CBA.pl wprowadza dodatkowy odpłatny system zdejmowania tego typu reklam.
 6. Na stronach Użytkowników FREE umieszczany jest baner z informacją o możliwości przekazania środków pieniężnych na zakup usług hostingowych dla danej strony WWW. Użytkownik może wyłączyć tą funkcjonalność w panelu klienta, w dialogu edycji domeny.
 7. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi umieszczanie własnych reklam na stronach.
 8. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi korzystanie z własnych domen (czyli takich, które nie mają końcówki .cba.pl, .c0.pl, .y0.pl, .j.pl) na swoim koncie hostingowym. Użytkownik ma miesiąc czasu na skierowanie serwerów dns na serwery CBA, w przeciwnym razie domena zostaje zablokowana.
 9. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi zakup Domen z końcówką .pl

III. Obowiązek przestrzegania prawa przez Użytkownika

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie na stronach treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Zamieszczane treści nie mogą przede wszystkim zawierać przekazu o charakterze pornograficznym, nawołującego do przemocy, wzywającego do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, zawierającego słowa obraźliwe i wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania, a także pozostałych treści, których umieszczanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.
 3. Zakazane jest umieszczanie stron streamujących programy telewizyjne i odnośników do takich stron.
 4. Pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa polskiego i powyższych punktów wymaganych obowiązków, ponosi tylko Użytkownik. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i materiały zamieszczane przez Użytkownika.
 5. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za umieszczanie przez Użytkowników, utworów objętych prawno-autorską ochroną w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z późn. zm. bez zgody osoby do tego uprawnionej.
 6. CBA.pl zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez CBA.pl za sprzeczne z zasadami określonymi w danym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

IV. Rejestracja i utrzymanie domen

 1. CBA.pl umożliwia Użytkownikowi rejestrację polskich Domen z końcówką .pl oraz domen funkcjonalnych (np. com.pl) i domen regionalnych (np. waw.pl).
 2. CBA.pl umożliwia także rejestrację zagranicznych Domen z końcówkami: .com, .biz, .net, .org, .info, .eu, .de, .uk, .co.uk, .tv, .nl, .it, .xyz oraz .us.
 3. Podczas rejestracji Domen Użytkownik jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych osobowych. W przypadku rejestracji niektórych domen (na przykład, .uk) użytkownik zostanie poproszony o podesłanie skanów dowodu osobistego w celu weryfikacji danych personalnych. Jeśli w ciągu 30 dni od rejestracji domeny skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe nie zostanie dostarczony, domena zostanie zablokowana. Rejestrować domeny mogą tylko osoby pełnoletnie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już konto na CBA.pl, do rejestracji Domeny zostaną użyte dane osobowe z profilu Użytkownika.
 5. Aktywacja Domeny następuje w ciągu kilku minut od zaksięgowania wpłaty i od tego momentu Użytkownik staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać.
 6. W przypadku Domen zagranicznych konieczne jest kliknięcie linka aktywacyjnego, który po rejestracji Domeny zostanie wysłany na adres email Użytkownika i dopiero wtedy Domena będzie aktywowana.
 7. Przez 30 dni od wygaśnięcia domena może wciąż zostać przedłużona przez właściciela. Wówczas do ceny przedłużenia zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN.
 8. Opłata za zarejestrowanie i przedłużenie Domeny jako dobra spersonalizowanego nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku, gdy wybrana przez Użytkownika Domena nie będzie mogła być zarejestrowana, pobrana opłata zostanie zwrócona w całości. Aby uzyskać zwrot kosztów, należy wysłać maila pod adres domeny{at}cba.pl.
 10. W przypadku konieczności wydania kodów AuthInfo należy wysłać maila na adres domeny{at}cba.pl przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem ważności Domeny. Wniosek o wydanie kodu Authinfo dla domeny można znaleźć pod adresem https://cba.pl/authinfo_pl.pdf.
 11. Wniosek należy uzupełnić i podpisać, odsyłając skan na email domeny at cba.pl. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi siedem dni roboczych.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik chce zrobić cesję Domeny, należy wysłać wypełniony formularz na adres domeny{at}cba.pl wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego (obie strony).
 13. Prawa i obowiązki użytkowników rejestrujących domeny zagraniczne znajdują się pod adresem: https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en, natomiast materiały edukacyjne można znaleźć na stronie: https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25- en.

V. Uprawnienia i obowiązki CBA.pl

 1. CBA.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia konta bez podania przyczyny;
  2. usunięcia lub zablokowania konta w przypadku braku aktywności Użytkownika, w tym wypadku okres minimalny wynosi trzy miesiące;
  3. usunięcia lub zablokowania konta w przypadku naruszenia punktów z działu III o obowiązku przestrzegania prawa przez Użytkownika;
  4. zaprzestania świadczenia usług ze względu na prace modernizacyjne serwera;
  5. zawieszenia świadczenia usług, gdy konto zagraża stabilności infrastruktury;
  6. wysyłania materiałów promocyjnych dotyczących serwisu CBA.pl.
 2. Dla użytkowników kont płatnych nie mają zastosowania podpunkty a, b, f.
 3. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu.
 4. CBA.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zawartych na stronach Użytkowników. CBA.pl zaleca tworzenia aktualnych kopii materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na jego stronie.
 5. Z chwilą założenia konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CBA.pl w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

VI. Dodatkowe opcje płatne oferowane przez CBA.pl

 1. . CBA.pl w celu ulepszenia świadczonych przez niego usług, a także umożliwienia Użytkownikom mniej uciążliwego korzystanie z nich, wprowadza system płatnego zdejmowania reklam i możliwość kupna dodatkowych usług z zastrzeżeniem o możliwości zlikwidowania danej opcji jak i utworzenia w przyszłości innych.
 2. System płatnego zdejmowania reklam polega na wykupieniu abonamentu na dany okres, dzięki któremu na stronie Użytkownika przez czas trwania abonamentu nie będą umieszczane reklamy CBA.pl.
 3. CBA.pl oferuje również system mikropłatności. Polega on na tym, że Użytkownik może dodatkowo dokupić (pojedynczo lub w pakiecie) subdomeny, aliasy, konta email, konta FTP, bazy danych, transfer, przestrzeń dyskową, jak również znieść limit na rozmiar pliku.
 4. CBA.pl daje możliwość wykupienia serwerów VPS. Po zakupie usługi czas na aktywację serwera VPS wynosi do 48 godzin.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za przedłużenie ważności serwera VPS jest on kasowany po tygodniu od daty jego wygaśnięcia.
 6. CBA.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania serwera VPS w przypadku naruszenia punktów z działu III o obowiązku przestrzegania prawa przez Użytkownika oraz zawieszenia świadczenia usług, gdy serwer VPS zagraża stabilności infrastruktury.
 7. CBA.pl oferuje Użytkownikowi otrzymanie certyfikatu SSL dla swojej domeny.
 8. Certyfikat jest darmowy i przypisany do wybranej przez Użytkownika domeny.
 9. Użytkownik aktywując certyfikat uiszcza opłatę tylko i wyłącznie za jego obsługę i utrzymanie, w tym zwiększone użycie zasobów serwera przy jego użytkowaniu.
 10. Certyfikat można aktywować na okres 1 rok. W trakcie trwania tego okresu certyfikat jest automatycznie przedłużany co 3 miesiące.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące systemu płatnego zdejmowania reklam, mikropłatności, serwerów VPS oraz certyfikatów SSL należy kierować na adres: reklamacje{at}cba.pl.
 12. Każdy Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy i usługa SMS.
 13. Płatności mogą być dokonywane tylko w polskich złotówkach.
 14. . Po przekroczeniu przyznanego (jeśli dotyczy) w ramach planu hostingowego limitu transferu konto hostingowe zostaje automatycznie zawieszone.
 15. Ceny systemu płatnego zdejmowania reklam, mikropłatności i serwerów VPS zostały podane na stronie internetowej CBA.pl.
 16. Konto w planie hostingowym FREE jest ważne przez jeden (1) rok od daty jego założenia. Po tym czasie należy wykupić płatny plan hostingowy, w przeciwnym razie konto hostingowe zostanie wyłączone.
 17. Aby ułatwić Użytkownikom kont FREE proces przejścia na płatny model usług, CBA.pl wprowadza specjalny plan hostingowy BASIC. Plan ten można zakupić tylko jeden raz, przy wygasaniu konta FREE - następnie możliwy jest już tylko zakup kont regularnych PRO oraz VIP.
 18. CBA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika z wcześniejszym zamieszczeniem stosownej informacji.
 19. . Opłaty za powyższe opcje uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy DialCom24 Sp. z o.o. wskazany na jego Koncie.
 20. W przypadku zablokowania konta Użytkownika naruszającego przepisy działu III CBA.pl nie zwraca pozostałej kwoty opłaconego abonamentu.
 21. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, CBA.pl rozpoczyna świadczenie płatnej usługi niezwłocznie po poprawnym zaksięgowaniu płatności oraz zastrzega sobie, iż tym samym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi.
 22. Maksymalny rozmiar przestrzeni e-mail dla planu VIP wynosi 50 GB. Aby rozszerzyć miejsce ponad ten limit, użytkownik będzie musiał uiścić dodatkową płatność za każde dodatkowe 1 GB.
 23. Maksymalny rozmiar przestrzeni dyskowej dla planu VIP wynosi 100 GB. Aby rozszerzyć miejsce ponad ten limit, użytkownik będzie musiał uiścić dodatkową płatność za każde dodatkowe 10 GB.
 24. Maksymalny transfer dla konta VIP wynosi 1200 GB. Aby rozszerzyć transfer ponad ten limit, użytkownik będzie musiał uiścić dodatkową opłatę za każde 1000 GB.

VII. Płatności

 1. Płatności za domeny i dodatkowe opcje płatne, oferowane przez CBA.pl, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez CBA.pl lub operatora płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Dane Użytkownika w ramach procesu płatności są automatycznie przekazywane do operatora DialCom24 Sp. z o.o., PayPal Inc., Paymentwall lub Mobiltek S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika).
 3. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o. będącego bankiem,
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o.,
  3. w przypadku wyboru innego sposobu płatności (Paypal, paymentwall), do strony www odpowiadającego im pośrednika,
  4. w przypadku płatności SMS, użytkownik otrzyma wygenerowany i realizowany za pośrednictwem Mobiltek S.A. unikalny kod płatności.
 4. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi.
 5. Wpłaty na rzecz CBA.pl dokonywane są za pośrednictwem operatorów płatności ujętych w punkcie 2.
 6. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty zakupiona usługa staje się aktywna na okres, na jaki została ona wykupiona.
 7. Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług. Na prośbę Użytkownika opłacona usługa może zostać przeniesiona na inne konto.
 8. CBA.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatora płatności itp.
 9. Miesiąc ważności konta bez reklam aktywowanego za pomocą SMS kosztuje 11.07 PLN brutto.
 10. Usługa SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów
 11. Operatorami płatności na rzecz CBA.pl są:
  1. Przelewy24.pl — operator obsługujący przelewy internetowe
   DialCom24 Sp. z o.o, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
   NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
   Regulamin usługi: https://www.przelewy24.pl/regulamin,
  2. PayPal.com — operator obsługujący płatności internetowe oraz kartą
   PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A , L-1150, Luxembourg
   Regulamin usługi: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full,
  3. Paymentwall.com — operator obsługujący płatności internetowe oraz kartą
   Paymentwall, Inc., 255 9th Street, San Francisco, CA 94103
   Regulamin usługi: https://www.paymentwall.com/en/terms,
  4. Smartpay.pl — operator obsługujący płatności SMS
   Usługę obsługuje Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A.
   ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków
   tel. (12) 432-68-60, fax. (12) 432-69-00
   Usługa dostępna dla klientów wszystkich sieci (Orange, Plus, T-Mobile, Play).
   Linki: Regulamin, Reklamacje.
 12. CBA.pl udostępnia Użytkownikom specjalny system sponsoringu stron. Środki przekazane na rzecz strony WWW przechowywane są w wirtualnym portfelu i można je wykorzystać na cel zakupu usług hostingowych dla strony, na rzecz której zostały przekazane.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem dodatkowych płatnych opcji oferowanych przez CBA.pl na adres reklamacje{at}cba.pl.
 2. CBA.pl rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymanego zamówienia. W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających dokładnego zbadania sprawy, okres ten może ulec wydłużeniu.
 3. Odpowiedź na przesłaną reklamacje kierowana jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.

IX. Polityka prywatności

Zakładając konto w serwisie i korzystając z usług CBA.pl, użytkownik akceptuje postanowienia polityki prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://www.cba.pl/pl/polityka-prywatnosci

X. Definicje

Regulamin - poniższy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e."

CBA.pl - Firma ABC Hosting Ltd. z siedzibą w Belize, 7B Neal Pen Road, Belize City. Numer rejestrowy: 148 538 , DUNS: 81-542-7447

Adres korespondencyjny - ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa.

Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi hostingowej, świadczonej przez CBA.pl na warunkach podanych w poniższym regulaminie.

Usługa hostingowa - usługa świadczona przez CBA.pl, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.

Domena .PL - unikalny ciąg znaków, zawierający nazwę oraz dwuliterowe rozszerzenie .pl oznaczające Rzeczpospolitą Polską. Mogą to być zarówno domeny najwyższego poziomu (.pl) jak i domeny drugiego poziomu, składające się z dwóch członów (com.pl, waw.pl).

Opcja płatna - dodatkowe opcje wprowadzane przez CBA.pl, wykonywane za odpłatą na wyraźne zlecenie Użytkownika, opisane w dziale VI, niniejszego Regulaminu.

NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator Domen polskich, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.

Przelewy24.pl - jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za Domeny .pl i dodatkowe opcje wprowadzane przez CBA.pl, polegający na dokonaniu płatności za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronach internetowych DialCom24 Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.

XI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2019.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Ostatnia aktualizacja: 18.12.2019