Spis treści

 1. Wstęp
 2. Udostępnianie danych osobowych
 3. Zakres kolekcjonowanych danych personalnych i osobowych
 4. Modyfikacja, usunięcie i przechowywanie danych Użytkownika
 5. Pliki cookies
 6. Bezpieczeństwo danych Użytkownika

I. Wstęp

Niniejszy dokument opisuje ogólne zasady gromadzenia i wykorzystania informacji podanych przez naszych Użytkowników i Gości w ramach korzystania z naszych usług. Jako firma pragniemy mieć pewność, że Użytkownicy i Goście w pełni rozumieją, na jakich zasadach przechowujemy i przetwarzamy powierzone nam przez nich dane osobowe.

ABC Hosting Ltd w pełni respektuje prawo swoich Klientów i Gości do prywatności. Wszelkie powierzone przez nich dane traktuje jako poufne. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony www.cba.pl i usług powiązanych ściśle z jej obszarem działania. Nie zbieramy żadnych danych personalnych o Gościach naszej strony internetowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Goście podają nam je z własnej inicjatywy oraz z pewnymi wyjątkami, opisanymi w niniejszym dokumencie.

II. Udostępnianie danych osobowych

ABC Hosting LTD (dalej: CBA.pl) nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych swoich Gości i Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do poprawnego wykonania usługi zamówionej przez Klienta. Cele, zakres udostępnianych danych osobowych oraz podmioty, którym są udostępniane, są następujące:

 1. Realizacja płatności:
  CBA.pl, dla wygody Użytkownika oferuje dedykowane systemy płatności, które są usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne: PayPro SA, PayPal Inc., Paymentwall Inc. oraz Smartpay.pl (Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.).
  CBA.pl gwarantuje, iż dane osobowe użytkownika udostępniane są w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do poprawnego zrealizowania usługi płatności i celów księgowych. W ich skład wchodzą m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa, NIP i adres firmy (o ile profil typu „firma”). Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach realizacji płatności.
 2. Usługi rejestracji oraz utrzymania domen:
  Rejestracja oraz utrzymanie domen są usługami zewnętrznymi. Domeny polskie rejestrowane są za pośrednictwem Krajowego Rejestru Domen NASK, a pozostałe domeny za pośrednictwem Internet Domain Service BS Corp.
  Ze względu na charakter funkcjonowania systemów domenowych, dane osobowe Użytkownika przekazywane przez CBA.pl wyżej wymienionym podmiotom, są przez nich używane do wpisania Użytkownika do właściwego rejestru domen, jako właściciela danej nazwy domenowej. Dane te są przekazywane w minimalnej możliwej ilości, lecz jednocześnie niezbędnej do celów rejestrowych. W ich skład wchodzą m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa, NIP i adres firmy (o ile profil typu „firma”). Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach realizacji danej usługi domenowej.
 3. Usługa informowania klientów przez SMS:
  CBA.pl wysyła do swoich klientów za pośrednictwem wiadomości SMS przypomnienia o wygasających usługach, np. wygasanie konta hostingowego lub domeny. Usługa ta realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy Digital Virgo S.A (justsend.pl). Przekazywany jest w tym celu numer telefonu Klienta.
 4. Otrzymywanie informacji o ofertach drogą elektroniczną:
  Użytkownik, wyrażając zgodę na przesyłanie mailingu, wyraża zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail dostawcy usługi mailingowej Mailerlite.com (UAB “MailerLite”). Dane te są przekazywane wyłącznie do celu wysyłki mailingu od CBA.pl za pośrednictwem Mailerlite.com.

W przypadku, gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Głównej i niniejszej polityki prywatności konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia (podpowierzenie) danych osobowych, Podmiot przetwarzający może tego dokonać po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora danych. Poprzez zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności, jako proces nierozerwalnie powiązany ze świadczeniem usługi, Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie danych w sytuacji koniecznej.

III. Zakres kolekcjonowanych danych personalnych i osobowych

Zbudowaliśmy naszą stronę internetową w taki sposób, że nikt z Gości nie musi podawać żadnych danych osobowych czy informacji personalnych, aby mieć do niej bezpośredni dostęp.

Korzystanie z darmowych wariantów usług nie wymaga podawania kompletu danych osobowych ani personalnych, z wyłączeniem adresu e-mail, który konieczny jest do założenia i weryfikacji konta w serwisie CBA.pl.

Użytkownicy płatnych usług, przy zakładaniu konta w serwisie powierzają nam do przetwarzania następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres e-mail, Numer telefonu, (jeśli konto typu „firma”) Nazwę firmy, jej adres oraz jej NIP. ABC Hosting LTD, #7B Neal Pen Road, Belize City, Belize; jest administratorem tych danych. Na podstawie art. 6 lit. A GDPR, dane będą przetwarzane do momentu realizacji prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. Oprócz tego, co wynika z obowiązków w zakresie prawa telekomunikacyjnego, logowane wewnętrznie są również IP, dane osobowe, historia płatności i historia zmian na koncie Użytkownika, przy czym wymienione, dodatkowo logowane dane są składowane w sposób zabezpieczony i nie są wykorzystywane w żaden sposób poza sytuacją, w której do udostępnienia ich obliguje prawo (na przykład: udostępnienie danych organom ścigania).

Przyszli i istniejący Klienci i Partnerzy mogą mieć pewność, że podane przez nich dane osobowe (lub jakiekolwiek informacje, pozwalające ich zidentyfikować) są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz powiązanych usług oraz są należycie zabezpieczone.

Dane są przechowywane oraz przetwarzane na obszarze Unii Europejskiej i w całości podpowierzane LeaseWeb Netherlands B.V. jako naszemu dostawcy usług serwerowych.

W sprawie zawarcia z ABC Hosting Ltd umowy PPDO (powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz wszelkich pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt pod adresem obsluga@cba.pl.

IV. Modyfikacja, usunięcie i przechowywanie danych Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych. Żądanie usunięcia danych potrzebnych do świadczenia usługi, wiąże się automatycznie z rozwiązaniem umowy o jej świadczenie, jeśli znajduje to zastosowanie. Użytkownik ma prawo wnieść do właściwego organu skargę na sposób przetwarzania danych oraz ich przechowywania.

Dane Gości uzyskane w ramach zgody na przetwarzanie, przy użyciu formularza kontaktowego, są przechowywane przez okres dwóch tygodni od jej wyrażenia, a następnie ulegają usunięciu.

Dane Użytkowników uzyskane w ramach zgody na wysyłanie informacji mailowych drogą elektroniczną przy rejestracji lub poprzez zaznaczenie zgody w panelu użytkownika, na cele informowania o zmianach w usługach, promocjach i ofertach, przechowywane i przetwarzane są do momentu cofnięcia tej zgody lub rozwiązania umowy o świadczenie usług.

V. Pliki cookies

CBA.pl wykorzystuje w działaniu swojej strony internetowej pliki Cookies, umożliwiające zapamiętanie sesji logowania Użytkownika oraz zapisanie jego osobistych preferencji w korzystaniu ze strony WWW. Użytkownik, korzystając z usług CBA.pl bez zablokowania w swojej przeglądarce tych plików, wyraża zgodę na ich używanie.

VI. Bezpieczeństwo danych Użytkownika

CBA.pl posiada niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie powierzonych informacji. Kiedy Użytkownik składa zamówienie online, loguje się lub porusza wewnątrz wrażliwych komponentów panelu Użytkownika, jego informacje, w tym również numer karty kredytowej, są chronione za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Polega ona na szyfrowaniu danych w komunikacji między użytkownikiem a serwerem, co zapewnia kompletną ochronę przesyłanych w ten sposób informacji nawet w razie ich przechwycenia. Nasze serwery są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem oraz wirusami za pomocą dedykowanych, specjalistycznych narzędzi programowych oraz stosowania wielostopniowego systemu dostępu do serwera.
CBA.pl (ABC Hosting LTD) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikowanie tych zmian na stronie internetowej. Aktualną wersją Polityki prywatności jest jej najnowsza opublikowana wersja, dostępna pod adresem https://www.cba.pl/pl/polityka-prywatnosci. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: obsluga@cba.pl .


Data aktualizacji strony: 03.10.2018