Co to jest baza danych?

Baza danych to zorganizowany zbiór usystematyzowanych informacji zwanych danymi, które są przechowywane w formie elektronicznej na komputerze. Bazy danych służą do wydajnego przechowywania danych, prawie wszystkie serwisy i aplikacje wykorzystują bazy danych do przechowywania i pozyskiwania niezbędnych informacji.

Dostępnym typem baz danych na CBA.pl jest MySQL z InnoDB. InnoDB to mechanizm (silnik) składowana danych dla systemu zarządzania bazami danych MySQL i MariaDB. Od wydania MySQL 5.5.5 w 2010 roku zastąpił MyISAM jako domyślny typ tabeli MySQL. Umożliwia korzystanie z takich funkcji bazy danych jak transakcje i klucze obce (Declarative Referential Integrity). Jest standardowo zawarty w większości plików binarnych dystrybuowanych przez MySQL AB, z wyjątkiem niektórych wersji OEM.